Salmer av Eyvind Skeie

Salmer av Eyvind Skeie

Tekst og tone


www.tekstogtone.no

På nettstedet kan du finne salmer og sanger av Eyvind Skeie.
Sangene kan fritt lastes ned og brukes. Husk at offentlig fremføring skal meldes til Tono.
Komponister er velkomne til å sende forslag til melodier.

Kontakt

Bildet er tatt inne i Sunnivagrotten på Selja, den som kalles kristendommens fødselsgrotte i Norge.

RSS Siste oppdateringer

RSS iconInnlegg

Kategorier

RSS iconGud, vår Skaper
RSS iconKristus, bror og Frelser
RSS iconDen Hellige Ånd
RSS iconBryllup
RSS iconGravferd
RSS iconSorgen og håpet
RSS iconLivet på Guds jord
RSS iconBarnet
RSS iconUndring og spørsmål
RSS iconKirkens mysterium
RSS iconDåp og nattverd
RSS iconAdvent
RSS iconJul
RSS iconFaste
RSS iconPåske
RSS iconPinse

Forfatter

RSS iconEyvind Skeie