Salmer av Eyvind Skeie

Salmer av Eyvind Skeie

Tekst og tone


www.tekstogtone.no

På nettstedet kan du finne salmer og sanger av Eyvind Skeie.
Sangene kan fritt lastes ned og brukes. Husk at offentlig fremføring skal meldes til Tono.
Komponister er velkomne til å sende forslag til melodier.

Kontakt

Bildet er tatt inne i Sunnivagrotten på Selja, den som kalles kristendommens fødselsgrotte i Norge.

Vi så ham på fjellet

Kristus, bror og FrelserOpprettet av Eyvind Skeie to., mars 24, 2011 13:30:58

1 Vi så ham på fjellet i sommerens bris,

han talte om lys og om salt,

om lilje og fugl under himmelens sky,

hans vennlige røst var i alt.

De sørgende, sa han, skal trøstes en gang,

og de som forfølges, skal juble i sang.

De ydmyke hjerter skal arve vår jord,

ja, salige er de som elsker og tror.


2 Vi kom til et fjell hvor Guds himmel var nær,

der fikk vi et underlig syn.

Hans kropp ble forvandlet, hans drakt ble helt hvit,

og øynene flammet som lyn.

Vi hørte en røst: ”Se, min elskede Sønn!”

Da falt vi på kne for vår Mester i bønn.

Han kom fra det høye, men dypt steg han ned,

og gikk fra Guds lys til det kors hvor han led.


3 Vi så ham til sist i Guds herlighets sky

med levende ord i sin munn.

Han gav oss velsignelse, oppdrag og håp

i avskjedens hellige stund.

”Gå ut i all verden, fortell hvem jeg er.

Hver dag og hver time vil jeg være nær!”

Så dro han tilbake til lyset, vår venn,

men en gang, i lys, skal han komme igjen.


©T og M: Eyvind Skeie 2007


Denne salmen velger disiplenes perspektiv i fortellingen om forklarelsen på berget, samtidig som den fører fortellingen frem til den siste visjonen disiplene fikk av Jesus på fjellet, etter oppstandelsen. Det er kanskje like mye en vise som en salme, og jeg har selv gitt den en visemelodi i valsetakt.

Last ned sangen her.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post25

Født før alle tider

Kristus, bror og FrelserOpprettet av Eyvind Skeie on., mars 23, 2011 18:07:09

1 Født før alle tider, der hvor lyset er,

Gud av Gud som hersker over stjerners hær,


2 av det samme vesen som sin Fader god,

kommet hit til jorden, kropp i kjøtt og blod,


3 på et kors i verden lider han og dør,

slik som Guds profeter hadde spådd det før,


4 men den tredje dagen, etter Skriftens ord,

står han opp av graven med sin kropp av jord,


5 inn til lysets opphav går hans pilgrimsvei,

når hans Fader kaller Sønnen hjem til seg,


6 på den siste dagen kommer han igjen,

han skal dømme verden, og han elsker den.


© T: Eyvind Skeie / © M: Asbjørn Arntsen


Dette er en gjendiktning av annet ledd i Den nikenske trosbekjennelse. Jeg har også utvidet den litt, blant annet ved at metaforen "lys" er trukket inn på en spesiell måte i vers fem, knyttet til et Jesu kosmiske "pilegrimsvei". I det siste verset har jeg lagt inn det spennende motiv at han som dømmer verden også elsker den. Personlig synes jeg at dette er et ganske bra forsøk på å flytte innholdet i den delen av den oldkirkelige bekjennelsen over til et moderne uttrykk! Melodien finnes i 316 Salmer og Sanger, hvor salmen er nummer 1.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post23

Hvem løser gåten

Kristus, bror og FrelserOpprettet av Eyvind Skeie ti., februar 01, 2011 15:26:36


1 Hvem løser gåten?

Hvem ser Guds ansikt?

Hvem kan fortelle hvor himmelen er?

Ingen forstår det.,

ingen på jorden,

men i et barn er Guds kjærlighet nær.


2 Barnet er Jesus,

lagt i en krybbe,

englene synger og gjeterne ler.

Klapper i hender,

løper til stallen,

kaster seg ned for den lille og ser:


3 Ser barnet smile,

skuer Guds ansikt,

aner et gjenskinn av stjernenes glans,

synger og trommer,

spiller på fløyte,

fyller så stallen med glede og dans!


4 Vi løser gåten.

Vi ser Guds ansikt.

Kom, la løpe til stallen, bli med!

Synge for Jesus,

tjene vår neste,

fylle all verden med glede og fred!


©Eyvind Skeie 2010

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post5