Salmer av Eyvind Skeie

Salmer av Eyvind Skeie

Tekst og tone


www.tekstogtone.no

På nettstedet kan du finne salmer og sanger av Eyvind Skeie.
Sangene kan fritt lastes ned og brukes. Husk at offentlig fremføring skal meldes til Tono.
Komponister er velkomne til å sende forslag til melodier.

Kontakt

Bildet er tatt inne i Sunnivagrotten på Selja, den som kalles kristendommens fødselsgrotte i Norge.

Led meg du

Dåp og nattverdOpprettet av Eyvind Skeie ti., mars 29, 2011 20:41:06


1 Led meg du, den gode hyrde,

gjennom dette ørkenland.

Jeg er svak, men du er mektig,

still min tørst med livets vann.

Brød fra himlen, brød fra himlen,

mett min sjel med evig liv.2 Jesus Kristus, gode hyrde,

takk fordi du kjenner meg.

Led meg i mitt liv som kristen,

gjør meg bedre kjent med deg.

Du er veien, du er livet,

Jesus, du er verdens lys!3 Jesus, gi ditt folk i verden

kjærlighetens offerglød.

Send oss ut med gledens budskap,

med rettferdighet og brød.

Jesus, gi oss, Jesus, gi oss

kjærlighet og håp og tro.


4 Gode hyrde, Jesus Kristus,

pilegrimer er vi her,

alltid med en sang i hjertet,

vi skal se deg slik du er.

Vi skal se deg, gode hyrde

i din herlighet hos Gud.


©T Eyvind Skeie 2004

Fritt etter William Williams

M John Hughes


Denne engelske salmen har jeg i flere år forsøkt å få til en bruk gjendiktning av. Originalen heter: "Guide me, O thou great redeemer" og er skrevet på 1700-tallet av William Williams. Jeg har skrevet at min tekst er fritt etter William Williams fordi det i grunnen bare er oppslag og de første linjene jeg har etter ham. For øvrig har jebg forsøkt å gjøre dette om til moderne pilegrimssang og nattverdsang. Melodien er aldeles storartet. Den salmen var og er ikke tatt i betraktning til den nye norske salmeboken, men jeg håper at den vil synge seg frem, ikke minst på grunn av melodien! Når jeg tar den med under mine mange salmekonserter, merker jeg at forsamlingen virkelig legger hjertet inn i denne salmen. Den løfter taket!

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post26

Å Gud, i brødets tegn

Dåp og nattverdOpprettet av Eyvind Skeie on., mars 23, 2011 18:14:39

1 Å Gud, i brødets tegn

vi bærer frem for deg

den hele verdens nød og våre søsken.

Gjør oss til ett ved din kropp

som vandret gjennom døden.

Velsignet være du, universets skaper,

som lar brød spire frem av jorden.


2 Å Gud, i vinens tegn

vi bærer frem for deg

vårt liv, vårt folk, vår skyld og våre søsken.

Gjør oss til ett ved det blod

du øste ut for alle.

Velsignet være du, universets skaper,

som gir oss vintreets frukt.


©T og M: Eyvind Skeie 2006


Denne salmen er skrevet med bakgrunn i en jødisk bønn. Her er den utformet som en tekst til offertoriet, detvil si til frembæringen av brød og vin på alteret i forbindelse med nattverd. Offertoriet var lenge i miskreditt i protestantisk sammenheng, på grunn av avstanden til den katolske offerteologien i nattverden, men er på vei til å bli restaurert, i det minste i en del lutherske sammenhenger. Innsamlingen av menighetens offergave er i liturgien plassert etter kirkebønnen og foran frembæringen av nattverdelementene, og det er en rest av offertoriet. I min versjon av dette har jeg lagt vekt på denne forbindelsen og på at det vi frembærer for Gud i Kristus er oss selv og hele verden, som vi bærer inn i nådens kraftfelt. Slik blir offertoriet en del av kirkebønnen, men samtidig også en del av nattverdliturgien. Det handler om nattverdmysterium - og diakoni!

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post24

Lett som morgenduggen

Dåp og nattverdOpprettet av Eyvind Skeie ti., februar 01, 2011 15:44:10

1 Lett som morgenduggen faller Sønnens blod

over hjertets alter, sier at Gud er god.


2 I den dunkle natten daler nådens brød

over sjelens ørken, stiller vår sult og nød.


3 Hellig denne time, hellig dette regn!

Blodet har en stemme, brødet er nådens tegn.


4 Hellig denne handling for hver sjel som tror.

Dyrebare måltid på våre hjerters bord!


Eyvind Skeie, i påsken 2010

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post9

Skjulte Gud, jeg tilber deg med undring

Dåp og nattverdOpprettet av Eyvind Skeie ti., februar 01, 2011 15:36:50


1 Skjulte Gud, jeg tilber deg med undring,

du som bor i Ord og sakrament.

Ja, i sannhet er du her til stede,

slik du i din Sønn har gjort deg kjent.


2 Syn og smak og følelse er flyktig,

fort det driver bort og snart forgår.

Det din Sønn forkynte for vårt øre,

Ordet som vi hørte, det består.


3 Gud av Gud og født av mor Maria,

dypt fornedret, løftet over jord,

åpenbart og skjult er du til stede

i velsignet brød på dette bord.


4 Se, jeg bøyer meg og gir deg ære.

Slik som Thomas gjorde, gjør jeg nå,

kaller deg min Gud, min venn, min Herre,

midt i alt jeg ikke kan forstå.


5 Fra ditt frelserhjerte strømmer blodet

som en flom av nåde ut fra deg,

med den kraft som renser hele verden.

La en dråpe også gjelde meg!


6 Herre, la meg tro ditt skjulte nærvær,

gi meg alt jeg søker for min sjel.

Åpenbar din kjærlighet for alle,

inntil jeg og verden er blitt hel.


© Eyvind Skeie 2003

Mel: Karen Haugom Olsen i "316 salmer og sanger"

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post8