Salmer av Eyvind Skeie

Salmer av Eyvind Skeie

Tekst og tone


www.tekstogtone.no

På nettstedet kan du finne salmer og sanger av Eyvind Skeie.
Sangene kan fritt lastes ned og brukes. Husk at offentlig fremføring skal meldes til Tono.
Komponister er velkomne til å sende forslag til melodier.

Kontakt

Bildet er tatt inne i Sunnivagrotten på Selja, den som kalles kristendommens fødselsgrotte i Norge.

Helt til månen går til ro

Sorgen og håpetOpprettet av Eyvind Skeie on., februar 02, 2011 21:00:48

1 Helt til månen går til ro,

med en lengsel sår og stor,

leter engler etter dem

som er ensomme på jord.


2 Du som bærer på en venn

i ditt hjerte og ditt savn,

og som ikke eier håp

når du hvisker vennens navn:


3 Verden er mer full av gråt

enn et menneske forstår.

Derfor kommer engler hit

fra et sted hvor lyset rår.


4 Varsomt spør Guds engler deg:

Vil du bli med oss i natt

når vi søker alle dem

som er mistet og forlatt?


5 Let med oss i vann og skog

etter dem som ingen ser,

de som stille gikk seg bort

da de ikke orket mer.


6 Guds barmhjertighet er stor.

Ennå finnes håp og tro.

Se, Guds engler er hos deg,

du som våker uten ro!


7 Vær hos Gud i Jesu navn!

Den du savner er bevart.

På en dag av lys og sang

skal hver gåte bli forklart.T/M: ©Eyvind Skeie 2007


Kjøp lydsporet her


Denne teksten er inspirert av et keltisk eventyr og er skrevet som en salme i forbindelse med selvmord. Jeg har fremført den i mange kirker, gjerne kombinert med lystenning i globen.


  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post19

Å, Herre, ta meg til det sted

Sorgen og håpetOpprettet av Eyvind Skeie ti., februar 01, 2011 22:22:29


1 Å, Herre, ta meg til det sted

som er og ikke er,

der all min uro stilner av,

et sted med himmel, jord og hav

der bare du er nær!


2 Jeg stiger ut i morgenlys

fra dødens mørke favn.

Da ser jeg jorden, renset, ren

og tar imot den hvite sten

som har mitt nye navn.


3 Så skuer jeg Guds herlighet

og hører Herrens ord:

”Kom hit, min venn, jeg ventet deg,

og du skal alltid bo hos meg

i gleden rundt mitt bord!”


© Eyvind Skeie 2011


Skrevet i Akershus Slottskirke under en kammerkonsert 1. februar 2011.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post12

Hvetekornet ser du

Sorgen og håpetOpprettet av Eyvind Skeie ti., februar 01, 2011 15:28:43


1 Underfulle Skaper, den gang alt ble til

kalte du på lyset og gav solen ild.

På ditt skaperord myldret livet frem.

Bildet ditt jeg bærer. Jorden er mitt hjem.


2 Dine øyne skuer alt som var og er.

Om jeg er et foster, kan du se meg der.

Fra min første dag er du alltid med,

gir meg håp og livsmot, omgir meg med fred.


3 Hvetekornet ser Du i den mørke jord,

skjult for alles øyne, hemmelig det gror.

I den stengte grav, der alt håp er tapt,

finnes troens spire, der blir livet skapt.


4 Underfulle Frelser, jeg vil prise deg.

Dødens store gåte løste du for meg.

Hvetekornets tegn! Seier ved å dø!

Himmelrikets krefter i et lite frø.


5 De som sår med tårer, bærer korn i fang,

vandrer gjennom åkre, jublende av sang,

ser de gylne aks, hører Herrens røst,

samler sine kornbånd til den store høst.


© Eyvind Skeie 2010

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post6

Min stemme har blitt stille

Sorgen og håpetOpprettet av Eyvind Skeie ti., februar 01, 2011 15:02:41

1 Min stemme har blitt stille,

men hjertets stemme ber.

Mitt øyes lys er dunkelt,

men sjelens øye ser.


2 Min røst har og forstummet,

men ennå høres sang

i blodets dype baner

om det som var en gang.


3 Min kjære, kom og trøst meg

mot døden og dens gys.

Det er blitt mørkt omkring meg,

men si at du ser lys.


4 Bli hos meg i min taushet,

slik du har vært det før,

og si at Jesus kommer

når jeg går bort og dør.


©Eyvind Skeie 2008


Dette er en stemning formet som en bønn, og ingen direkte salme. Jeg husker at jeg gikk en tur alene på Odderøya ved Kristiansand i forbindelse med et møte. Det var om vinteren og ganske kaldt. Jeg tror at jeg tenkte på et avisintervju som Jon Lilletun gav nokså kort før han døde, og som foregikk under en vandring på Odderøya. I hvert fall gikk jeg på dette stedet i en spesiell stemning og fremsa disse ordene inntill de formet seg til dette diktet. Jeg husket ordene helt nøyaktig og skrev dem ned i en liten notatbok da jeg var tilbake på Hotell Norge. Så gikk det en tid før jeg fant dem igjen, men her er de.


Hør diktet lest her.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post1