Salmer av Eyvind Skeie

Salmer av Eyvind Skeie

Tekst og tone


www.tekstogtone.no

På nettstedet kan du finne salmer og sanger av Eyvind Skeie.
Sangene kan fritt lastes ned og brukes. Husk at offentlig fremføring skal meldes til Tono.
Komponister er velkomne til å sende forslag til melodier.

Kontakt

Bildet er tatt inne i Sunnivagrotten på Selja, den som kalles kristendommens fødselsgrotte i Norge.

Alltid var sangen der

Undring og spørsmålOpprettet av Eyvind Skeie ti., februar 15, 2011 20:47:19


1 Alltid var sangen der,

sangen som englene kjente,

toner, eldre enn jorden,

klangen som bærer alt.


2 Alltid var Gud i lys,

lyset var guddommens vesen,

gåten englene kjente,

flammen som var i alt.


3 Alltid var drømmen der,

bilder fra paradislandet,

gråten, innerst i hjertet,

håpet som er i alt.


4 Jesus, vårt lys, vårt håp,

gi oss den evige lovsang.

Dødens makt er beseiret.

Kristus, du samler alt.


© T/M Eyvind Skeie 2004/2007


Denne sangen rommer mitt hele salmeprogram. Det handler om gåten om Gud, menneskets gråt og lengsel - og inkarnasjonens under. Jeg har brukt denne sangen ved nesten alle min salmekonserter i 3 år, og merker at folk liker å synge den.

Kjøp lydspor her


  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post22

Å, Gud, som skapte solens klare ild

Undring og spørsmålOpprettet av Eyvind Skeie ti., februar 01, 2011 15:48:20

1 Å, Gud, som skapte solens klare ild,

send lys til oss, hvis du kan få det til,

for jordens natt er blitt så mørk og stor,

og vi har mistet alle våre ord.


2 Vi kretser rundt i det som du har skapt,

men retningen mot deg, den har vi tapt.

Ditt bilde har vi mistet og ditt navn,

og alt som er tilbake et er savn.


3 Vi hører noen kalle deg sin mor,

mens andre ikke aner om de tror,

men lengter etter deg med kropp og sjel,

helbred dem, Du, gjør deres verden hel.


4 Vår Gud og Far, er du fremdeles der,

og har du dine barn på jorden kjær?

Å, la ditt åsyn lyse over dem

som ikke finner fred og lengter hjem.


5 Å, Jesus Kristus, du som ble vår bror,

og kom til verden ved en jordisk mor,

gi oss tilbake bildet av den Far

som elsker sine barn og gir dem svar.


6 Treenige, som er fra evighet,

mysterium av sang og kjærlighet,

vår Far, Guds Sønn, Guds Ånd, vi priser deg,

må de som lengter finne lys og vei!


© Eyvind Skeie 2008


Denne teksten er et forsøk på å nærme seg det kristne mysteriet fra uvante vinkler i en salme, ikke minst med tanke på kjønnsperspektivet.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post10

Velsignet tidens elv

Undring og spørsmålOpprettet av Eyvind Skeie ti., februar 01, 2011 15:31:22

1 Velsignet tidens elv,

så mektig og så stor,

den bærer alle skapninger

som finnes her på jord.


2 Å, fjerne, bleke drøm

om paradisets hjem,

der Livets tre stod strålende

og kilden strømmet frem!


3 Forbannet tidens elv,

fortvilet denne nød,

den kraft som ubrutt driver oss

mot ensomhet og død!


4 Guds Sønn er kommet hit!

Nå plantes Livets tre

og bærer frukt i kjærlighet

for alle som vil se.


5 Å, dette høye kors!

Å, denne strøm av blod!

Å, denne røst som sier oss

at himmelen er god!


6 Velsignet denne elv

av nåde og av fred,

velsignet er Den Levende,

som elsket og som led!


© Eyvind Skeie 2010


Uttrykket "Jeg forbanner tidens elv" skal visstnok stamme fra Formann Mao. Per Petterson har også brukt dette som tittel på en roman. Salmeteksten ble unnfanget som en slags kontrast til dette uttrykket, i en form for intertekstualitet.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post7