Salmer av Eyvind Skeie

Salmer av Eyvind Skeie

Tekst og tone


www.tekstogtone.no

På nettstedet kan du finne salmer og sanger av Eyvind Skeie.
Sangene kan fritt lastes ned og brukes. Husk at offentlig fremføring skal meldes til Tono.
Komponister er velkomne til å sende forslag til melodier.

Kontakt

Bildet er tatt inne i Sunnivagrotten på Selja, den som kalles kristendommens fødselsgrotte i Norge.

Bordvers for skolen

BarnetOpprettet av Eyvind Skeie sø., februar 13, 2011 23:30:33
Bordvers til skolebruk


Mat og drikke på vårt bord

kommer fra den gode jord.

Alt er gaver og vi får

mye mer enn vi forstår.

Vi vil knytte vennskapsbånd,

rekke ut en åpen hånd,

dele glede, håp og brød

slik at ingen lider nød.


© T og M: Eyvind Skeie 2009


Jeg har fått en del spørsmål om å lage et "nøytralt" bordvers til skolebruk. Her er mitt bidrag! Det er nøytralt i forhold til gudsbildet, men har bevart en takknemlig ærbødighet for skaperverkets mange gaver. I tillegg har dette bordverset tatt var på solidariteten. Jeg vet at det er i bruk en del steder. Vær så god, det er bare å forsyne seg!


Link til melodien her.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post20

Helt til månen går til ro

Sorgen og håpetOpprettet av Eyvind Skeie on., februar 02, 2011 21:00:48

1 Helt til månen går til ro,

med en lengsel sår og stor,

leter engler etter dem

som er ensomme på jord.


2 Du som bærer på en venn

i ditt hjerte og ditt savn,

og som ikke eier håp

når du hvisker vennens navn:


3 Verden er mer full av gråt

enn et menneske forstår.

Derfor kommer engler hit

fra et sted hvor lyset rår.


4 Varsomt spør Guds engler deg:

Vil du bli med oss i natt

når vi søker alle dem

som er mistet og forlatt?


5 Let med oss i vann og skog

etter dem som ingen ser,

de som stille gikk seg bort

da de ikke orket mer.


6 Guds barmhjertighet er stor.

Ennå finnes håp og tro.

Se, Guds engler er hos deg,

du som våker uten ro!


7 Vær hos Gud i Jesu navn!

Den du savner er bevart.

På en dag av lys og sang

skal hver gåte bli forklart.T/M: ©Eyvind Skeie 2007


Kjøp lydsporet her


Denne teksten er inspirert av et keltisk eventyr og er skrevet som en salme i forbindelse med selvmord. Jeg har fremført den i mange kirker, gjerne kombinert med lystenning i globen.


  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post19

Farvel, vår venn, dra bort i fred

GravferdOpprettet av Eyvind Skeie on., februar 02, 2011 13:33:31

1 Farvel vår venn, dra bort i fred

på dødens store flod,

ha takk for alt vårt delte liv,

for dagen som ble god.

Vi ser deg ennå blant oss her

med solen i ditt blikk.

Vår sorg er både vond og rik,

den rommer alt vi fikk.


2 Så drar du ut på dødens flod

alene i din båt,

men vi er og alene her

med tårer og i gråt.

Vi ser deg, som for siste gang,

forlate alle her,

men nå, i denne avskjedsstund,

er du fremdeles nær.


3 Farvel, vår venn, dra bort i fred,

fra denne tidens strand,

det venter deg ved reisens slutt

et nytt og annet land.

Du reiser mot et hav av lys

på dødens mørke flod,

farvel, vår venn, i Jesu navn,

må reisen din bli god.


© Eyvind Skeie 2011


Man kan synge denne på Amazing Grace, om man deler versene i to.

Kanskje i løsning i påvente av en melodi som bærer!


Denne teksten tenker jeg som en enkel avskjedssang ved gravferd. Den betjener seg av et arketypisk språk knyttet til død og avskjed. I det siste verset har jeg forsøkt å gi ansatser til en kristen livstolkning, men på en forsiktig måte.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post18

Gud i atomets kjerne

Gud, vår SkaperOpprettet av Eyvind Skeie on., februar 02, 2011 09:40:41

1 Gud i atomets kjerne,

Lyset i urtidens mørke,

vis oss ditt mektige navn

i den flammende sirkel.

Berør vårt liv, stig inn, kom nær

og la oss ane hvem du er!


2 Du som var før det skapte,

Gud over stjerner og sandkorn,

du som har gitt oss vårt preg

med ditt hellige bilde,

la lyset stråle i vår sjel

så vi kan gjøre verden hel!


3 Du som har skapt vår lengsel,

hør våre klager og anrop:

Tiden som fører oss bort,

la den ta oss tilbake,

berør vårt håp i Jesus Krist,

så vi kan finne deg til sist.


4 Bær oss mot lysets rike,

bortenfor alt det vi kjenner!

Du som er utenfor alt

og som bor i vårt hjerte:

velsign vårt liv, vårt håp, vår vei

til vi går opp i lys hos deg!


© Eyvind Skeie 2011


Dette er en salmetekst som utforsker et språkspill som plasserer mennesket i en kosmisk sammenheng og som er inspirert både av Bibelens aller første vers om skapelsen og av en mer moderne innstilling. Teksten bygger på et dikt jeg skrev for noen år siden, til et motiv i takmaleriene i Oslo Domkirke.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post17

Født med døden som en brodd

JulOpprettet av Eyvind Skeie on., februar 02, 2011 08:17:06


Født med døden som en brodd,

tilbedt av de gamle, vise,

Sønn av jomfruen, den rene

mellom dyrene i stallen:


Lyset stråler mot vår jord

fra en stor og ukjent verden.

I den dunkle fødselsgrotten

vender Gud sitt blikk mot alle.


© Eyvind Skeie 2008

Det var Anders Frostenson som lærte meg om det han kalte punktsalmer, korte meditative strofer som gjerne kunne synges flere ganger. Jeg tenker på slike salmer som hymniske ikoner.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post15

Og Kongen satt ved bordet sitt

FasteOpprettet av Eyvind Skeie ti., februar 01, 2011 23:25:34

1 Og Kongen satt ved bordet sitt.

Jeg trådte stille inn

og smurte nardus på hans fot

med tårer på mitt kinn.

Jeg tigget ham om kjærlighet.

Han så meg. Det er alt jeg vet.


2 Å, døtre av Jerusalem,

jeg vet at dere glor

fordi jeg er så svart av synd,

men se, min Konge bor

i dette hus som er min sjel,

han elsker meg og gjør meg hel!


3 Forakt meg ikke! Solens brann

har svidd min skjønnhet bort.

Og folk omkring ser ned på meg

for feiltrinn jeg har gjort.

I mange netter har jeg grått,

for mine synder ble jeg slått.


4 At Kongen min kan elske meg

er mer enn jeg forstår.

Han kler meg i sin nådedrakt

og skjuler mine sår.

Min skam og skyld ser han forbi

og elsker den jeg snart skal bli!


© Eyvind Skeie


Dette er vel nærmest en visetekst, bygget over et motiv fra Høysangen, men med linjer over til en kristen livstolkning. Kanskje litt for komplisert til å være en salme, men likevel en tekst jeg vedstår meg!
  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post14
« ForrigeNeste »