Salmer av Eyvind Skeie

Salmer av Eyvind Skeie

Tekst og tone


www.tekstogtone.no

På nettstedet kan du finne salmer og sanger av Eyvind Skeie.
Sangene kan fritt lastes ned og brukes. Husk at offentlig fremføring skal meldes til Tono.
Komponister er velkomne til å sende forslag til melodier.

Kontakt

Bildet er tatt inne i Sunnivagrotten på Selja, den som kalles kristendommens fødselsgrotte i Norge.

Å, Gud, som skapte solens klare ild

Undring og spørsmålOpprettet av Eyvind Skeie ti., februar 01, 2011 15:48:20

1 Å, Gud, som skapte solens klare ild,

send lys til oss, hvis du kan få det til,

for jordens natt er blitt så mørk og stor,

og vi har mistet alle våre ord.


2 Vi kretser rundt i det som du har skapt,

men retningen mot deg, den har vi tapt.

Ditt bilde har vi mistet og ditt navn,

og alt som er tilbake et er savn.


3 Vi hører noen kalle deg sin mor,

mens andre ikke aner om de tror,

men lengter etter deg med kropp og sjel,

helbred dem, Du, gjør deres verden hel.


4 Vår Gud og Far, er du fremdeles der,

og har du dine barn på jorden kjær?

Å, la ditt åsyn lyse over dem

som ikke finner fred og lengter hjem.


5 Å, Jesus Kristus, du som ble vår bror,

og kom til verden ved en jordisk mor,

gi oss tilbake bildet av den Far

som elsker sine barn og gir dem svar.


6 Treenige, som er fra evighet,

mysterium av sang og kjærlighet,

vår Far, Guds Sønn, Guds Ånd, vi priser deg,

må de som lengter finne lys og vei!


© Eyvind Skeie 2008


Denne teksten er et forsøk på å nærme seg det kristne mysteriet fra uvante vinkler i en salme, ikke minst med tanke på kjønnsperspektivet.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post10