Salmer av Eyvind Skeie

Salmer av Eyvind Skeie

Tekst og tone


www.tekstogtone.no

På nettstedet kan du finne salmer og sanger av Eyvind Skeie.
Sangene kan fritt lastes ned og brukes. Husk at offentlig fremføring skal meldes til Tono.
Komponister er velkomne til å sende forslag til melodier.

Kontakt

Bildet er tatt inne i Sunnivagrotten på Selja, den som kalles kristendommens fødselsgrotte i Norge.

Vis oss, Gud, ditt skjulte ansikt

AdventOpprettet av Eyvind Skeie ti., februar 01, 2011 23:08:26


1 Vis oss, Gud, ditt skjulte ansikt,

det vi aner i det skapte.

Livet som vi fikk i gave,

ligger knust og splittet rundt oss.

Vi som famler i vårt mørke,

søker deg som bor i lyset.


2 Du som varslet lysets komme

i den aller første advent,

og som svevet over vannet

med ditt hemmelige nærvær,

bryt vår kulde med din varme,

møt vår lengsel med din klarhet.


3 Kom med solen når det dages

og med stjernene om natten.

Du som skjuler deg blant stjerner,

la oss kjenne at du ser oss,

la oss leve, dø og seire

i din grenseløse advent.


4 La oss se ditt vesens storhet

gjennom skaperverkets skjønnhet,

gi oss helheten tilbake

i vår korte stund på jorden.

Gi oss visdom til å skjelne,

til å se og tro og handle.


5 Du som gav oss til hverandre,

la oss gjenkjenne ditt ansikt,

søke kjærlighetens gåte

i hvert menneske vi møter,

så vi kjenner oss forpliktet

til å bære andres byrde.


6 La oss drikke av den kilde

som vi finner ved å elske,

så vi alltid eier håpet,

det som overvinner tvilen.

Du som ble et barn i tiden,

kom til oss og gjør oss trygge.


7 Du som viste oss Guds ansikt

i den lille, født i stallen,

bli hos oss når dagen heller,

la oss skimte håpets stjerne,

og la nådens røde rose

spre sin duft igjennom verden.


© Eyvind Skeie 2010


Salmen er skrevet for et adventhefte for Diakonhjemmet høsten 2010.

Den behøver en ny melodi.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post13