Salmer av Eyvind Skeie

Salmer av Eyvind Skeie

Tekst og tone


www.tekstogtone.no

På nettstedet kan du finne salmer og sanger av Eyvind Skeie.
Sangene kan fritt lastes ned og brukes. Husk at offentlig fremføring skal meldes til Tono.
Komponister er velkomne til å sende forslag til melodier.

Kontakt

Bildet er tatt inne i Sunnivagrotten på Selja, den som kalles kristendommens fødselsgrotte i Norge.

Gud i atomets kjerne

Gud, vår SkaperOpprettet av Eyvind Skeie on., februar 02, 2011 09:40:41

1 Gud i atomets kjerne,

Lyset i urtidens mørke,

vis oss ditt mektige navn

i den flammende sirkel.

Berør vårt liv, stig inn, kom nær

og la oss ane hvem du er!


2 Du som var før det skapte,

Gud over stjerner og sandkorn,

du som har gitt oss vårt preg

med ditt hellige bilde,

la lyset stråle i vår sjel

så vi kan gjøre verden hel!


3 Du som har skapt vår lengsel,

hør våre klager og anrop:

Tiden som fører oss bort,

la den ta oss tilbake,

berør vårt håp i Jesus Krist,

så vi kan finne deg til sist.


4 Bær oss mot lysets rike,

bortenfor alt det vi kjenner!

Du som er utenfor alt

og som bor i vårt hjerte:

velsign vårt liv, vårt håp, vår vei

til vi går opp i lys hos deg!


© Eyvind Skeie 2011


Dette er en salmetekst som utforsker et språkspill som plasserer mennesket i en kosmisk sammenheng og som er inspirert både av Bibelens aller første vers om skapelsen og av en mer moderne innstilling. Teksten bygger på et dikt jeg skrev for noen år siden, til et motiv i takmaleriene i Oslo Domkirke.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post17