Salmer av Eyvind Skeie

Salmer av Eyvind Skeie

Tekst og tone


www.tekstogtone.no

På nettstedet kan du finne salmer og sanger av Eyvind Skeie.
Sangene kan fritt lastes ned og brukes. Husk at offentlig fremføring skal meldes til Tono.
Komponister er velkomne til å sende forslag til melodier.

Kontakt

Bildet er tatt inne i Sunnivagrotten på Selja, den som kalles kristendommens fødselsgrotte i Norge.

Farvel, vår venn, dra bort i fred

GravferdOpprettet av Eyvind Skeie on., februar 02, 2011 13:33:31

1 Farvel vår venn, dra bort i fred

på dødens store flod,

ha takk for alt vårt delte liv,

for dagen som ble god.

Vi ser deg ennå blant oss her

med solen i ditt blikk.

Vår sorg er både vond og rik,

den rommer alt vi fikk.


2 Så drar du ut på dødens flod

alene i din båt,

men vi er og alene her

med tårer og i gråt.

Vi ser deg, som for siste gang,

forlate alle her,

men nå, i denne avskjedsstund,

er du fremdeles nær.


3 Farvel, vår venn, dra bort i fred,

fra denne tidens strand,

det venter deg ved reisens slutt

et nytt og annet land.

Du reiser mot et hav av lys

på dødens mørke flod,

farvel, vår venn, i Jesu navn,

må reisen din bli god.


© Eyvind Skeie 2011


Man kan synge denne på Amazing Grace, om man deler versene i to.

Kanskje i løsning i påvente av en melodi som bærer!


Denne teksten tenker jeg som en enkel avskjedssang ved gravferd. Den betjener seg av et arketypisk språk knyttet til død og avskjed. I det siste verset har jeg forsøkt å gi ansatser til en kristen livstolkning, men på en forsiktig måte.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post18