Salmer av Eyvind Skeie

Salmer av Eyvind Skeie

Tekst og tone


www.tekstogtone.no

På nettstedet kan du finne salmer og sanger av Eyvind Skeie.
Sangene kan fritt lastes ned og brukes. Husk at offentlig fremføring skal meldes til Tono.
Komponister er velkomne til å sende forslag til melodier.

Kontakt

Bildet er tatt inne i Sunnivagrotten på Selja, den som kalles kristendommens fødselsgrotte i Norge.

Led meg du

Dåp og nattverdOpprettet av Eyvind Skeie ti., mars 29, 2011 20:41:06


1 Led meg du, den gode hyrde,

gjennom dette ørkenland.

Jeg er svak, men du er mektig,

still min tørst med livets vann.

Brød fra himlen, brød fra himlen,

mett min sjel med evig liv.2 Jesus Kristus, gode hyrde,

takk fordi du kjenner meg.

Led meg i mitt liv som kristen,

gjør meg bedre kjent med deg.

Du er veien, du er livet,

Jesus, du er verdens lys!3 Jesus, gi ditt folk i verden

kjærlighetens offerglød.

Send oss ut med gledens budskap,

med rettferdighet og brød.

Jesus, gi oss, Jesus, gi oss

kjærlighet og håp og tro.


4 Gode hyrde, Jesus Kristus,

pilegrimer er vi her,

alltid med en sang i hjertet,

vi skal se deg slik du er.

Vi skal se deg, gode hyrde

i din herlighet hos Gud.


©T Eyvind Skeie 2004

Fritt etter William Williams

M John Hughes


Denne engelske salmen har jeg i flere år forsøkt å få til en bruk gjendiktning av. Originalen heter: "Guide me, O thou great redeemer" og er skrevet på 1700-tallet av William Williams. Jeg har skrevet at min tekst er fritt etter William Williams fordi det i grunnen bare er oppslag og de første linjene jeg har etter ham. For øvrig har jebg forsøkt å gjøre dette om til moderne pilegrimssang og nattverdsang. Melodien er aldeles storartet. Den salmen var og er ikke tatt i betraktning til den nye norske salmeboken, men jeg håper at den vil synge seg frem, ikke minst på grunn av melodien! Når jeg tar den med under mine mange salmekonserter, merker jeg at forsamlingen virkelig legger hjertet inn i denne salmen. Den løfter taket!

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post26

Vi så ham på fjellet

Kristus, bror og FrelserOpprettet av Eyvind Skeie to., mars 24, 2011 13:30:58

1 Vi så ham på fjellet i sommerens bris,

han talte om lys og om salt,

om lilje og fugl under himmelens sky,

hans vennlige røst var i alt.

De sørgende, sa han, skal trøstes en gang,

og de som forfølges, skal juble i sang.

De ydmyke hjerter skal arve vår jord,

ja, salige er de som elsker og tror.


2 Vi kom til et fjell hvor Guds himmel var nær,

der fikk vi et underlig syn.

Hans kropp ble forvandlet, hans drakt ble helt hvit,

og øynene flammet som lyn.

Vi hørte en røst: ”Se, min elskede Sønn!”

Da falt vi på kne for vår Mester i bønn.

Han kom fra det høye, men dypt steg han ned,

og gikk fra Guds lys til det kors hvor han led.


3 Vi så ham til sist i Guds herlighets sky

med levende ord i sin munn.

Han gav oss velsignelse, oppdrag og håp

i avskjedens hellige stund.

”Gå ut i all verden, fortell hvem jeg er.

Hver dag og hver time vil jeg være nær!”

Så dro han tilbake til lyset, vår venn,

men en gang, i lys, skal han komme igjen.


©T og M: Eyvind Skeie 2007


Denne salmen velger disiplenes perspektiv i fortellingen om forklarelsen på berget, samtidig som den fører fortellingen frem til den siste visjonen disiplene fikk av Jesus på fjellet, etter oppstandelsen. Det er kanskje like mye en vise som en salme, og jeg har selv gitt den en visemelodi i valsetakt.

Last ned sangen her.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post25

Å Gud, i brødets tegn

Dåp og nattverdOpprettet av Eyvind Skeie on., mars 23, 2011 18:14:39

1 Å Gud, i brødets tegn

vi bærer frem for deg

den hele verdens nød og våre søsken.

Gjør oss til ett ved din kropp

som vandret gjennom døden.

Velsignet være du, universets skaper,

som lar brød spire frem av jorden.


2 Å Gud, i vinens tegn

vi bærer frem for deg

vårt liv, vårt folk, vår skyld og våre søsken.

Gjør oss til ett ved det blod

du øste ut for alle.

Velsignet være du, universets skaper,

som gir oss vintreets frukt.


©T og M: Eyvind Skeie 2006


Denne salmen er skrevet med bakgrunn i en jødisk bønn. Her er den utformet som en tekst til offertoriet, detvil si til frembæringen av brød og vin på alteret i forbindelse med nattverd. Offertoriet var lenge i miskreditt i protestantisk sammenheng, på grunn av avstanden til den katolske offerteologien i nattverden, men er på vei til å bli restaurert, i det minste i en del lutherske sammenhenger. Innsamlingen av menighetens offergave er i liturgien plassert etter kirkebønnen og foran frembæringen av nattverdelementene, og det er en rest av offertoriet. I min versjon av dette har jeg lagt vekt på denne forbindelsen og på at det vi frembærer for Gud i Kristus er oss selv og hele verden, som vi bærer inn i nådens kraftfelt. Slik blir offertoriet en del av kirkebønnen, men samtidig også en del av nattverdliturgien. Det handler om nattverdmysterium - og diakoni!

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post24

Født før alle tider

Kristus, bror og FrelserOpprettet av Eyvind Skeie on., mars 23, 2011 18:07:09

1 Født før alle tider, der hvor lyset er,

Gud av Gud som hersker over stjerners hær,


2 av det samme vesen som sin Fader god,

kommet hit til jorden, kropp i kjøtt og blod,


3 på et kors i verden lider han og dør,

slik som Guds profeter hadde spådd det før,


4 men den tredje dagen, etter Skriftens ord,

står han opp av graven med sin kropp av jord,


5 inn til lysets opphav går hans pilgrimsvei,

når hans Fader kaller Sønnen hjem til seg,


6 på den siste dagen kommer han igjen,

han skal dømme verden, og han elsker den.


© T: Eyvind Skeie / © M: Asbjørn Arntsen


Dette er en gjendiktning av annet ledd i Den nikenske trosbekjennelse. Jeg har også utvidet den litt, blant annet ved at metaforen "lys" er trukket inn på en spesiell måte i vers fem, knyttet til et Jesu kosmiske "pilegrimsvei". I det siste verset har jeg lagt inn det spennende motiv at han som dømmer verden også elsker den. Personlig synes jeg at dette er et ganske bra forsøk på å flytte innholdet i den delen av den oldkirkelige bekjennelsen over til et moderne uttrykk! Melodien finnes i 316 Salmer og Sanger, hvor salmen er nummer 1.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post23

Alltid var sangen der

Undring og spørsmålOpprettet av Eyvind Skeie ti., februar 15, 2011 20:47:19


1 Alltid var sangen der,

sangen som englene kjente,

toner, eldre enn jorden,

klangen som bærer alt.


2 Alltid var Gud i lys,

lyset var guddommens vesen,

gåten englene kjente,

flammen som var i alt.


3 Alltid var drømmen der,

bilder fra paradislandet,

gråten, innerst i hjertet,

håpet som er i alt.


4 Jesus, vårt lys, vårt håp,

gi oss den evige lovsang.

Dødens makt er beseiret.

Kristus, du samler alt.


© T/M Eyvind Skeie 2004/2007


Denne sangen rommer mitt hele salmeprogram. Det handler om gåten om Gud, menneskets gråt og lengsel - og inkarnasjonens under. Jeg har brukt denne sangen ved nesten alle min salmekonserter i 3 år, og merker at folk liker å synge den.

Kjøp lydspor her


  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post22

Farvel vor ven, sejl væk i fred

GravferdOpprettet av Eyvind Skeie ma., februar 14, 2011 14:07:21

1 Farvel vor ven, sejl væk i fred

på dødens store flod,

med takken for vort delte liv;

for dagen, der var god.

Vi ser dig stadig blandt os her

med solen i dit blik.

Vor sorg er både tung og rig,

den rummer alt vi fik.


2 Så sejl du ud på dødens flod

alene i din båd.

Alene er vi også her

forkomne og I gråd.

Vi ser dig, som for sidste gang,

forlade alle her,

men nu, i denne afskedsstund,

er du os stadig nær.


3 Farvel vor ven, sejl væk i fred

fra denne tidens bred

der venter dig ved rejsens slut

et nyt og bedre sted.

Du sejler mod et hav af lys

på dødens mørke flod,

farvel, vor ven, i Jesu navn,

gid rejsen bliver god.

© Eyvind Skeie, 2011/Oversættelse Klaus E. Krogh, 2011


Her en så en dansk versjon av denne salmen, oversatt av min samarbeidskamerat Klaus Erik Krogh.

  • Kommentarer(0)//salmer.tekstogtone.no/#post21
Neste »