Salmer av Eyvind Skeie

Salmer av Eyvind Skeie

Tekst og tone


www.tekstogtone.no

På nettstedet kan du finne salmer og sanger av Eyvind Skeie.
Sangene kan fritt lastes ned og brukes. Husk at offentlig fremføring skal meldes til Tono.
Komponister er velkomne til å sende forslag til melodier.

Kontakt

Bildet er tatt inne i Sunnivagrotten på Selja, den som kalles kristendommens fødselsgrotte i Norge.

Født før alle tider

Kristus, bror og FrelserOpprettet av Eyvind Skeie on., mars 23, 2011 18:07:09

1 Født før alle tider, der hvor lyset er,

Gud av Gud som hersker over stjerners hær,


2 av det samme vesen som sin Fader god,

kommet hit til jorden, kropp i kjøtt og blod,


3 på et kors i verden lider han og dør,

slik som Guds profeter hadde spådd det før,


4 men den tredje dagen, etter Skriftens ord,

står han opp av graven med sin kropp av jord,


5 inn til lysets opphav går hans pilgrimsvei,

når hans Fader kaller Sønnen hjem til seg,


6 på den siste dagen kommer han igjen,

han skal dømme verden, og han elsker den.


© T: Eyvind Skeie / © M: Asbjørn Arntsen


Dette er en gjendiktning av annet ledd i Den nikenske trosbekjennelse. Jeg har også utvidet den litt, blant annet ved at metaforen "lys" er trukket inn på en spesiell måte i vers fem, knyttet til et Jesu kosmiske "pilegrimsvei". I det siste verset har jeg lagt inn det spennende motiv at han som dømmer verden også elsker den. Personlig synes jeg at dette er et ganske bra forsøk på å flytte innholdet i den delen av den oldkirkelige bekjennelsen over til et moderne uttrykk! Melodien finnes i 316 Salmer og Sanger, hvor salmen er nummer 1.

  • Kommentarer(0)