Salmer av Eyvind Skeie

Salmer av Eyvind Skeie

Tekst og tone


www.tekstogtone.no

På nettstedet kan du finne salmer og sanger av Eyvind Skeie.
Sangene kan fritt lastes ned og brukes. Husk at offentlig fremføring skal meldes til Tono.
Komponister er velkomne til å sende forslag til melodier.

Kontakt

Bildet er tatt inne i Sunnivagrotten på Selja, den som kalles kristendommens fødselsgrotte i Norge.

Å Gud, i brødets tegn

Dåp og nattverdOpprettet av Eyvind Skeie on., mars 23, 2011 18:14:39

1 Å Gud, i brødets tegn

vi bærer frem for deg

den hele verdens nød og våre søsken.

Gjør oss til ett ved din kropp

som vandret gjennom døden.

Velsignet være du, universets skaper,

som lar brød spire frem av jorden.


2 Å Gud, i vinens tegn

vi bærer frem for deg

vårt liv, vårt folk, vår skyld og våre søsken.

Gjør oss til ett ved det blod

du øste ut for alle.

Velsignet være du, universets skaper,

som gir oss vintreets frukt.


©T og M: Eyvind Skeie 2006


Denne salmen er skrevet med bakgrunn i en jødisk bønn. Her er den utformet som en tekst til offertoriet, detvil si til frembæringen av brød og vin på alteret i forbindelse med nattverd. Offertoriet var lenge i miskreditt i protestantisk sammenheng, på grunn av avstanden til den katolske offerteologien i nattverden, men er på vei til å bli restaurert, i det minste i en del lutherske sammenhenger. Innsamlingen av menighetens offergave er i liturgien plassert etter kirkebønnen og foran frembæringen av nattverdelementene, og det er en rest av offertoriet. I min versjon av dette har jeg lagt vekt på denne forbindelsen og på at det vi frembærer for Gud i Kristus er oss selv og hele verden, som vi bærer inn i nådens kraftfelt. Slik blir offertoriet en del av kirkebønnen, men samtidig også en del av nattverdliturgien. Det handler om nattverdmysterium - og diakoni!

  • Kommentarer(0)