Salmer av Eyvind Skeie

Salmer av Eyvind Skeie

Tekst og tone


www.tekstogtone.no

På nettstedet kan du finne salmer og sanger av Eyvind Skeie.
Sangene kan fritt lastes ned og brukes. Husk at offentlig fremføring skal meldes til Tono.
Komponister er velkomne til å sende forslag til melodier.

Kontakt

Bildet er tatt inne i Sunnivagrotten på Selja, den som kalles kristendommens fødselsgrotte i Norge.

HER I VÅR BY

Kirkens mysteriumOpprettet av Eyvind Skeie ti., februar 01, 2011 15:11:32


1 Her i vår by

hvor mennesker fødes og lever og dør

står det et hus,

en kirke, som slektene søkte til før.

Nå er det vi

som her i et skinnende, evig sekund

samles til bønn

og hører det levende Ord fra Guds munn!


2 Hellig den Gud,

som skjuler sitt ansikt og gir oss sitt Navn.

Hellig Gud Sønn,

som elsker oss alle og tar oss i favn.

Hellig Guds Ånd,

som bygger sitt tempel i alle som tror.

Hellig det håp

som vi er blitt døpt til ved Ånd og ved Ord!


3 Kom til Guds hus,

og kjenn at Gud elsker deg, slik som du er!

Motta Guds lys,

slik solstråler spiller på strender og skjær!

Gud er oss nær,

blant mennesker midt i vår by vil Han bo.

Kom til Guds hus

med gleder og sorger, i tvil eller tro!


4 Gi ikke opp,

Guds nåde er rik og uendelig stor!

Vær ikke redd,

men tenk på din Gud som en ventende mor!

Ømhetens Gud,

la ingen av dem som du elsker gå tapt!

Se meg og si:

Mitt bilde du bærer, for slik ble du skapt.


5 Vi er som gress,

og tiden flyr bort som en natt og en drøm.

Jesus, vær nær,

og gå ved vår side, barmhjertig og øm.

Skjult er du nær

hos alle som lider på menneskets torg.

Herre vi ber:

la kirken stå frem som et vern og en borg.


Skrevet til Kristiansand Domkirkes jubileum, i mars 2010

©Eyvind Skeie 2010

Melodi ved Ragnar Bjerkreim

  • Kommentarer(0)